Giỏ hàng

Hướng dẫn tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Hóa đơn điện tử đang dần thay thế hoàn toàn cho hóa đơn giấy. Tuy nhiên, do mới đưa vào sử dụng nên không phải ai cũng nắm hết được các nghiệp vụ, tính năng của phần mềm hóa đơn điện tử. Sau khi đã phát hành hóa đơn điện tử, trường hợp kế toán muốn tải hóa đơn điện tử về máy tính nhằm phục vụ cho mục đích lưu trữ thì làm như thế nào?

meInvoice.vn sẽ hướng dẫn chi tiết tại bài viết dưới đây.

Khi muốn tải hóa đơn điện tử đã phát hành về máy, bạn cần biết rằng file hóa đơn sẽ ở dạng XML hoặc PDF. Do đó, bạn nên chắc chắc rằng máy tính đã được cài đặt các phần mềm hỗ trợ đọc file ở định dạng trên.
Với phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn, bạn có thể tải hóa đơn điện tử bằng 1 trong 2 cách: tải từng hóa đơn điện tử hoặc tải hàng loạt hóa đơn điện tử.

1. Hướng dẫn tải từng hóa đơn điện tử

Bước 1. Vào phân hệ Hóa đơn.

Bước 2. Chọn tab Hóa đơn điện tử.

Bước 3. Chọn mục Đã phát hành: chương trình lấy lên danh sách các hóa đơn điện tử đã được phát hành. (Hoặc có thể chọn các mục chi tiết như: Chưa gửi cho KH, Đang gửi cho KH, Gửi bị lỗi, Đã gửi HĐ cho KH chương trình sẽ lấy lên các HĐĐT có trạng thái tương ứng).

Bước 4. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm HĐĐT cần tải về và nhấn Lấy dữ liệu.

tải hóa đơn điện tử đã phát hành

Bước 5. Chọn hóa đơn trên danh sách, sau đó nhấn Tải hóa đơn điện tử.

tải HĐĐT đã phát hành

Bước 6. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn thư mục lưu hóa đơn được tải về.
Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi tải về bằng cách nhấn Xem hóa đơn.

chọn thư mục lưu hóa đơn được tải vềBước 7. Nhấn Thực hiện.
Bước 8. Mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin HĐĐT đã phát hành cần lưu trữ.

Giải nén HĐĐT đã tải về máy

>> Khắc phục lỗi khi gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng
>> Hướng dẫn tra cứu và in Hóa đơn điện tử

2. Hướng dẫn tải hàng loạt hóa đơn điện tử

Bước 1: Vào phân hệ Hóa đơn.
Bước 2: Chọn Tải hóa đơn hàng loạt.

Tải hóa đơn hàng loạtBước 3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm các HĐĐT cần tải về.
Bước 4. Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ lấy lên các hóa đơn có trạng thái là Đã phát hành và thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
Bước 5. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn thư mục lưu hóa đơn được tải về.

chọn thư mục lưu hóa đơn được tải vềBước 6. Tích chọn các hóa đơn cần tải về.
Có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi tải về bằng cách nhấn Xem hóa đơn hoặc nhấn Xem hóa đơn đã chọn để xem trước nội dung của tất cả các hóa đơn đã chọn cùng lúc.

xem trước nội dung của tất cả HĐĐT tải về Bước 7. Nhấn Thực hiện.
Bước 8. Mở thư mục lưu hóa đơn tải về trên máy tính, giải nén file để lấy thông tin HĐĐT đã phát hành cần lưu trữ.

Từ khóa

Video Youtube
0903 408 419